sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Godišnjica

08.07.2015. – godine, navršilo se 19 godina rada Savetovališta protiv nasilja u porodici. Za sve ovo vreme kroz Sigurne kuće je prošlo mnogo žena i dece čiji je jedini spas bio zbrinjavanje u našoj Kući. U tom vremenskom periodu obavljeno je na desetine hiljada neposrednih i telefonskih razgovorakoji su bili usmereni na podršku i pomoć osobama koje imaju problem sa nasiljem u porodici.

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima