sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Sastanak povodom pronalaženja sistemskih rešenja za borbu protiv nasilja

21.5.2015. – godine održan je sastanak u cilju unapređenja sistemske borbe u suzbijanju krivičnih dela protiv polne slobode i protiv braka i porodice. Na sastanku su učestvovali ministri pravde, policije i rada Nikola Selaković, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, koordinatorka Sigurnih kuća i Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac i direktor policije Milorad Veljović.Prema Selakovićevim rečima, na sastanku su razmatrane mogućnosti preduzimanja efikasnijih i boljih mera u borbi protiv nasilja u porodici i prevenciji tih krivičnih dela. Dogovor sa sastanka je formiranje ekspertske radne grupe koja će izaći sa konkretnim predlozima mera i rešenja.

Imajući u vidu da je, kada je reč o nasilju u porodici, najveći problem upravo period od prijavljivanja nasilja do reagovanja državnih organa, Selaković je naglasio da je potrebno da se napravi dobro savezništvo između nadležnih organa i nevladinog sektora.

Selaković je istakao i da će, na predlog Ministarstva za rad, posebna pažnja biti usmerena na tretman počinioca nedela, odnosno praćenja izvršavanja izrečenih mera.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je to ministarstvo već uputilo depešu i donelo nekoliko strukturnih promena, poput formiranja posebnog odeljenja unutar Uprave kriminalističke policije, koje će se baviti isključivo sankcionisanjem i prevencijom nasilja u porodici.
On je dodao da će se ti pripadnici kriminalističke policije odmah obraćati republičkom tužiocu, čak i kada ne postoje naznake da je reč o slučaju nasilja u porodici, kao i centrima za socijalni rad.
„Odmah će biti obaveštene i nadležne zdravstvene ustanove koje će biti uključene u radnu grupu“, rekao je Stefanović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah će vršiti i proveru da li nasilnici ili članovi njihovih porodica koji žive u istom domaćinstvu poseduju vatreno oružje.
„Oružje će im odmah biti oduzimano. Preporuka svim policijskim stanicama i upravama je da to bude i bezbednosna prepreka za izdavanje bilo kakve dozvole za nošenje ili dražanje vatrenog oružja“, poručio je Stefanović.
Ministar rada Aleksandar Vulin istakao je da centri za socijalni rad već prijavljuju slučajeve nasilja u porodici, ali da će posle današnjeg sastanka dobiti i imena osoba u tužilaštvu i policiji s kojima će direktno moći da komuniciraju kada je reč o tom krivičnom delu.
Koordinatorka Sigurnih kuća i Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević rekla je da je 20 godina, koliko se bavi problemom nasilja u porodici, videla kako teku procesi, koliko ima nasilja u porodici, naglasivši da ga ima više nego što je to moguće zamisliti.
„Posle sastanka prvi put imam nadu da će se nešto zaista promeniti, jer su tri ministra i ostali učesnici dali konkrente predloge koji će od biti uzeti u razmatranje“, rekla je Stanojević, zaključivši da Srbija ima dobre zakone, ali da manjka njihova primena.

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima