sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Sigurne kuće

U okviru Savetovališta otvorene su i Sigurne kuće u kojima žene i deca, žrtve porodičnog nasilja, dobijaju psihosocijalnu podršku, pomoć stručnih radnica, pomoć advokatice, siguran boravak, hranu, sredstva za ličnu higijenu i razne edukativne programe.
Za vreme boravka u Sigurnoj kući, ženama se pruža podrška da se osnaže, osamostale, steknu samopoštovanje i poštovanje drugih. Za to vreme one počnu da veruju u sebe i da shvataju svoje vrednosti.
Boravak u Sigurnim kućama je ograničen na 3 meseca  ali žene ostaju u proseku od 5 do 6 meseci, jer dužina njihovog boravka direktno zavisi od stepena njihove ugroženosti. Što je žena ugroženija u odnosu na nasilnika, njen boravak je duži i traje do trenutka rešenja problema.

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima