sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

O nama

Savetovalište protiv nasilja u porodici je nevladina, humanitarna organizacija, koja radi od 8.7.1996 godine u Beogradu, osnovana sa ciljem da pomogne ženama i deci žrtvama nasilja u porodici.
Za 19,5 godina rada Savetovalište je pomoglo i podržalo veliki broj žena i dece da iz situacije nasilja izađu i prevaziđu krize u kojima su se našli.
Savetovalište protiv nasilja u porodici je u petogodišnjem periodu od 2009-2014. godine  kroz telefonsko savetovanje realizovalo preko 15.000 poziva. Tokom 2015. godine 3530 poziva je ralizovano kroz rad naše organizacije.
Broj poziva upućenih našoj organizaciji se iz godine u godinu povećava što znači da se nasilje više prijavljuje, da se o njemu više piše i govori, da je nasilje u porodici sada regulisano i zakonima, pa da sve to zajedno ohrabruje žene da o njemu progovore nadajući se da ima ko i da im pomogne.
Prvi nivo pomoći, koji je Savetovalište od početka imalo u svom radu, je razgovor sa ženama koje su imale problem, bilo telefonom ili neposrednim razgovorima sa kvalifikovanim savetnicama(socijanim radnicama, psihološkinjama..). Savetovalište u svojim prostorijama nudi žrtvama porodičnog nasilja i besplatnu pomoć advokatica. Tokom 2013. godine u okviru naše organizacije formirana je i mreža advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama koje obrate Savetovalištu protiv nasilja u porodici, a koje  nisu iz Beograda i nemaju mogućnost da dodju do Savetovališta.
Drugi nivo pomoći je smeštanje žrtava nasilja u porodici u Sigurne kuće gde im se obezbeđuje sigurnost na tajnoj adresi i pod uslovima koji garantuju njihovu bezbednost, oporavak, podršku i stručnu pomoć. Sigurne kuće spašavaju živote žena I dece koja su beže od nasilja u porodici ali se tokom njihovog borvka u kući aktivno radi na njihovom osnaživanju, dostupna im je strućna pomoć i podrška, uspostavlja se saradnja sa institucijama, a i radi se kroz grupnu terapiju na njihovom medjusobnom umrežavanju kako bi žene kada napuste Sigurnu kuću bile u mogućnosti na nastave život bez nasilja.
Prva sigurna kuća u okviru Savetovališta je otvorena 1.11.2000. godine. Danas, Savetovalište u svom sastavu ima tri Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja. U periodu od 2009-2014. godine u Sigurnoj kući u Beogradu su bile smeštene 644 žene i sa njima i sa njima 719 dece žrtava nasilja u porodici. Tokom 2015. godine u Sigurne kuće je smešteno 247 žena i dece.
O radu naše organizacije svedoče brojni primeri žena koje su uspele da izadju iz nasilja u porodici i za svoju decu i sebe izgrade neki drugačiji život u kome nema nasilja.

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima