sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Besplatna pravna pomoć

Od početka rada u Savetovalištu protiv nasilja u porodici, žrtvama je dostupna besplatna pravna pomoć advokata kako u Savetovalištu tako i u Sigurnoj kući. Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatice Tijana Kostić i Tanja Sekulić.

Žrtve porodičnog nasilja mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć, koja između ostalog obuhvata pružanje besplatnih pravnih saveta, sastavljanje pravnih akata potrebnih za pokretanje parničnog, krivičnog ili prekršajnog postupka.

Da bi žrtva porodičnog nasilja ostvarila pravo na besplatnu pravnu pomoć, potrebno je da prvo kontaktira Savetovalište protiv nasilja u porodici na brojeve telefona 0800011011 ili 011/3291440.
Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima