sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Besplatna pravna pomoć

Od početka rada u Savetovalištu protiv nasilja u porodici, žrtvama je dostupna besplatna pravna pomoć advokata kako u Savetovalištu tako i u Sigurnoj kući. Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatice Tijana Kostić, Tanja Zeljić i Advokatska kancelarija Veselinović.  
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva koje ukazuje da je besplatna pravna pomoć od izuzetnog značaja za žrtve nasilja, Savetovalište protiv nasilja u porodici je uz podršku USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast uspostavilo MREŽU ADVOKATA SPECIJALIZOVANIH ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA na teritoriji Republike  Srbije.
U cilju povećanja dostupnosti pravne pomoći žrtvama porodičnog nasilja u svim krajevima Srbije, kao i adekvatnog sankcionisanje ovog oblika nasilja, formirana je mreža specijalizovanih advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama porodičnog nasilja.
Cilj je da se omogući da stručna pravna pomoć bude lako dostupna svima žrtvama porodičnog nasilja, a posebno onima koji žive u manjim i udaljenim mestima širom Srbije.
Žrtvama porodičnog nasilja mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć, koja između ostalog obuhvata pružanje besplatnih pravnih saveta, sastavljanje pravnih akata potrebnih za pokretanje parničnog, krivičnog ili prekršajnog postupka.
Da bi žrtva porodičnog nasilja ostvarila pravo na besplatnu pravnu pomoć, potrebno je da prvo kontaktira Savetovalište protiv nasilja u porodici na broj telefona 0800011011 ili 011/3291440 a za sve pravne konsultacije i pomoć će biti upućena na nekog od advokata najbližih njenom mestu prebivališta.
Mrežu specijalizovanih advokata na teritoriji cele Republike čini ukupno 23 advokata iz 20 gradova u Srbiji.

advokati:

1.  Gordana Nikšić, Čačak
2.  Rada Vasović, Čačak
3.  Slavica Krupež, Čačak
4.  Nataša Tošić, Zaječar, Gamzigrad
5.   Miodrag Djordjević, Zaječar
6.  Vladimir Beočanin, Kraljevo
7.  Violeta Milenković, Kruševac

8. Nina Milošević, Kruševac
9. Bojana Živković, Kruševac
10. Snežana Borojević, Kučevo
11. Matejić Suzana, Leskovac
12. Miloš Božić, Ljig
13. Slavica Glišić Polić, Loznica
14. Slavica Ćirović, Mionica
15. Petar Kostić, Niš

16. Vojinović Vojkan, Niš
17. Biljana Popović, Požarevac
18. Nadežda Bukvički, Šabac
19. Neđo Jovanović, Užice
20. Nevena Mihajlović, Valjevo
21. Goran Branković, Valjevo
22. Rade Vučićević, Majdanpek, Bor i Kladovo
23. Ružica Dugošija, Velika Plana, Žabari

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima