sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Predrasude i stvarnost

Predrasude Nasilje se dešava samo drugima, nasilnici su ličnosti iz drugog okruženja.
Stvarnost Nasilnici su obični ljudi koji se svakodnevno sreću i često van porodice ne pokazuju agresivnost.
Predrasude Nasilje podrazumeva samo upotrebu fizičke sile.
Stvarnost Nasilje podrazumeva i demonstracije moći, zanemarivanje, pretnje, izolaciju, zabrane kontakta, apsolutnu kontrolu, tretiranje ličnosti kao seksualni objekat, ekonomsku zavisnost… a ne samo primenu fizičke sile.
Predrasude Žrtve nasilja svojim ponašanjem provociraju nasilnike.
Stvarnost Niko nije kriv za nasilje koje doživljava. Ćutanje o nasilju je posledica straha od nasilnika i njegovih pretnji kao i osuda okoline i sredine..
Predrasude Deca su žrtve nasilja samo ako ih neposredno neko zlostavlja.
Stvarnost Nasilje u porodici je uvek i nasilje nad decom, bez obzira da li su mu direktno izložena. Deca koja odrastaju uz nasilje često preuzimaju uloge roditelja i sama postaju ili nasilnici ili žrtve.
Predrasude Nasilje se uvek vrši pod dejstvom alkohola ili droge.
Stvarnost Alkoholizam i narkomanija nisu uzroci nasilja, ali pojačavaju učestalost i okrutnost nasilja.
Predrasude Nasilje čine socijalno ugrožene i neobrazovane osobe.
Stvarnost Nasilje se dešava u svim društvenim strukturama, bez obzira na obrazovanje i ekonomski status porodice.
Predrasude Razvod je skup i sramoti celu porodicu.
Stvarnost Prilikom razvoda plaćaju se samo sudski troškovi, a žrtva može i da ne plati te troškove ako nema materijalnih mogućnosti ili da pak traži da troškove plati nasilnik. Pokrenut postupak za razvod i njegova realizacija pokazuju zrelost žene i odlučnost da za svoj i život svoje dece preuzme odgovornost.
Predrasude Za decu je bolje da imaju oca, makar bio i nasilnik.
Stvarnost Za pravilan psiho-fizički razvoj dece potrebna je sigurnost, stabilnost i podrška koju može pružiti i jedan roditelj.
Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima