sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

Zašto…

ZAŠTO ŽENA OSTAJE U NASILJU ILI SE VRAĆA NASILNIKU

1. Strah od nasilnika (pretnje, pa i pretnje ubistvom, su sastavni deo verbalnog i fizičkog nasilja svih nasilnika; ovde treba pomenuti i pretnje upućene njenim užim članovima porodice)

2. Nada da će se nasilnik promeniti (posle nasilnih incidenata nasilnici mole za oproštaj i obećavaju da će se promeniti-faza „medenog meseca“)

3. Ekonomski razlozi (nezaposlenost, apsolutna finansijska zavisnost od nasilnika, nedostatak obrazovanja radi zapošljavanja)

4. Zbog dece (žene se boje da pri razvodu neće dobiti decu, predrasuda da su deci potrebna oba roditelja, da je sramota biti dete razvedenih roditelja i sl.)

5. Strah od osude sredine (dobra slika o porodici i nasilniku, žene je sramota da priznaju da im je brak neuspešan, to doživljavaju kao svoju ličnu sramotu; one kriju nasilje da bi sačuvale sliku srećnog braka pred svetom)

6. Neobaveštenost o svojim pravima (mnoge žene ostaju u braku jer im nasilnici govore da nemaju pravo ne samo na decu nego i na zajednički stečenu bračnu tekovinu, izdržavanje; to neznanje stvara jak strah od promena)

7. Osećaj sramote zbog neuspelog braka (slični razlozi kao pod brojem 5; Naime, mnoge žene su naučene da je brak jedini smisao života, pa smatraju da moraju da trpe sve što im se događa)

8. Odsustvo podrške od najbližih (najbliži, porodica, prijatelji često ne odobravaju razvod majke, u velikom broju slučajeva ne podržavaju svoje ćerke kada je razvod u pitanju već ih podsećaju da ga je sama izabrala i da je ona trpela u svom braku, da je to ženska sudbina)

9. Neefikasnost institucija

10. Religijska uverenja i običaji (još uvek postoje religije koje ne odobravaju razvod braka. Pored toga, tradicionalno se smatra dozvoljenim upotreba sile radi kontrolisanja supruge)

11. “Naviknutost“ na nasilje od malena (ako je odrasla pored oca nasilnika i bila zlostavljana kao dete, žena prihvata nasilje kao normalan način života)

12. Emocionalna veza sa nasilnikom (ljubav, strasne veze)

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima