sr,en,
Besplatna pravna pomoć
Forum advokata
Strateški plan

TRIBINA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI

GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

30.1. 2018. – Savetovalište protiv nasilja u porodici uz podršku Ministarstva pravde i Kancelarije za ljudska i manjinska prava je organizovalo tribinu o besplatnoj pravnoj pomoći za žrtve nasilja u porodici u sali Gradske opštine Vračar.
Na početku tribine prisutne je pozdravila Radmila Sarić , zamenica predsednika Gradske opštine Vračar istakavši da je tema tribine veliki problem koji zahvata naše društvo i da svi zajedno, društvo , država, lokalna samouprava, nevladine organizacije, pojedinci moraju da se bore na ovom planu kako bi se postigli bolji rezultati , da se svakodnevno ne čuju tragične vesti o neverovatnim situacijama u porodicama.
Najvažnije je pružiti podršku porodicama koje trpe nasilje kako bi mogle da se uzdignu i opstanu.
Nela Kuburović, ministarka pravde se zahvalila opštini Vračar koja je omogućila da se tribina održi i naglasila da je upravo opština Vračar bila jedna od pokretača ove teme i donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2017. godine. Naročito je pohvalila Vesnu Stanojević na trudu, istrajnosti i promociji zakona. „Zahvaljujući zakonu, ima dosta razrešenih slučajeva nasilja uporodici. Žene su se osnažile i počele su da prijavljuju nasilje. Od stupanja na snagu Zakona, 25.000 slučajeva je razrešeno. Nažalost i dalje se dešavaju slučajevi nasilja u
porodici kao uostalom u celom svetu, ali je uspostavljena saradnja državnih organa kako bi preventivno reagovali. Sudovi, tužilaštvo i policija i te kako dobro sarađuju. Treba i dalje da se mnogo radi kako bi se pružila podrška Savetovalištu i advokatima koji pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja“, istakla je ministarka Kuburović.
Na tribini je o ovom društvenom problemu govorila Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici, Tijana Kostić, advokatica u Savetovalištu protiv nasilja u porodici i Irena Stanojević, psihološkinja.
Mreža specijalizovanih advokata formirana je kao vid podrške žrtvama nasilja u porodici,a u cilju što bržeg i efikasnijeg ostvarivanja njihove sudske zaštite.
Savetovalište u svojim prostorijama nudi žrtvama porodičnog nasilja i besplatnu pomoć advokatica. Formirana je i mreža advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć žrtvama koje obrate Savetovalištu protiv nasilja u porodici, a koje nisu iz Beograda i nemaju mogućnost da dođju do Savetovališta.

Izvor www.vracar.rs

Kontaktirajte nas
Donirajte
Sigurna kuća u medijima